top of page

På tapeten - sedan några 100 år tillbaka

Det ni ser nedan är en serie mönstertapeter som behandlar jämställdhetsfrågor. Teckningarna har överförts till mönster, tryckts med linoleumsnitt och slutligen förts över med hjälp av screentryck till tapetrullar. Syftet är att väcka frågor kring maktrelationer, rätten till sin kropp och tankar om suveränitet - bakom den dekorativa fasad som de symmetriska, klassiska mönsterkonstruktionerna blir en metafor för. Utställningen är från Trelleborgs Museum 2020.

bottom of page