top of page

Ett politiskt ABC

I mitt ABC är bilderna gjorda med linoleumsnitt och har tillhörande rim skrivna på skrivmaskin. Varje bokstav har sitt eget ämne, och varje ämne tacklar konsekvenser av politiska beslut och inriktningar – både för individer och samhället i stort. Boken blev klar 2018, och ca 800 tryck mynnade ut i en handtryckt upplaga på totalt 20 böcker. Den publicerades som ABC-plansch hos Galago inför valet 2018, och har bl.a. ställts ut i Ahrenshoop, Tyskland samt varit med på en artist book-mässa i Shanghai.

bottom of page